Ankieta dla reprezentantów jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Ankieta dla reprezentantów jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Obliczenia wieloskalowe stanowią rozszerzenie tradycyjnego podejścia do wykonywania obliczeń opartego o monolityczne modele obliczeniowe odzwierciedlające dane zjawisko tylko w określonej skali czasu i przestrzeni . W obliczeniach wieloskalowych, jak sama nazwa wskazuje, integrowanych jest wiele modeli obliczeniowych odpowiadających za inne skale czasowe i/lub przestrzenne. Dzięki temu obliczenia są w stanie nie tylko objąć większą domenę, ale również wygenerować precyzyjniejsze wyniki. 

W ramach projektu PIONIER-Lab, tworzone jest Laboratorium Obliczeń Wieloskalowych, w skład którego weszły centra Komputerów Dużej Mocy z Gdańska, Krakowa,  Poznania, Warszawy i Wrocławia. Wspólnie staramy się wspomóc naukowców i przedsiębiorców w opracowywaniu modeli wieloskalowych oraz efektywnym ich uruchamianiu na nowoczesnych infrastrukturach obliczeniowych. Zapraszamy do współpracy.

Celem niniejszej ankiety jest zidentyfikowanie w środowiskach naukowych i komercyjnych grup osób wstępnie zainteresowanych współpracą z Laboratorium Obliczeń Wieloskalowych, a także określenie specyfiki prac prowadzonych przez te grupy. Ankietę kierujemy więc do osób, które w swoich scenariuszach obliczeniowych już teraz wykorzystują koncepcję wieloskalowości, ale także do tych, które są takim podejściem do wykonywania obliczeń zainteresowane. 

Twoje dane

Jak scharakteryzowałbyś prowadzone przez siebie obliczenia?

Jakiego wsparcia oczekiwałbyś ze strony Laboratorium Symulacji Wieloskalowych PIONIER-Lab

Jakie są wymagania dla typowego scenariusza?