Formularz kontaktowy GMP (EtGen)

Formularz kontaktowy dla osób chcących wziąć udział w badaniu zakładającym analizę pełnego genomu, prowadzonym w ramach projektu pn. „Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki”

Projekt ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej.  Jego głównym celem jest stworzenie Genomicznej Mapy Polski, czyli unikatowych baz pełnych sekwencji genomowych, ukazujących strukturę genetyczną populacji zamieszkującej na terenie Polski. Aby oddać rzeczywisty, wieloetniczny charakter naszego kraju, zapraszamy do udziału w projekcie przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Polski w tym szczególnie: Łemków, Kaszubów, Tatarów, Górali, a także potomków Bambrów Poznańskich. Osoby wyrażające chęć udziału w projekcie, zostaną poproszone o wypełnienie krótkiej ankiety, a także o oddanie próbki śliny, która posłuży do izolacji DNA. W zamian, będą mogły uzyskać informacje na temat swojego pochodzenia w linii matczynej, a w przypadku mężczyzn także w linii ojcowskiej. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: kontakt.gmp@ibch.poznan.pl

Osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących terytorium Polski, chętne do wzięcia udziału w projekcie ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki proszone są o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Projekt nr POIR.04.02.00-30-A004/16 z dnia 22.12.2016 r.  pn. „ ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020